Untitled Document
      VĂN BẢN PHÁP QUY
      TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN
      ĐỊNH MỨC - ĐƠN GIÁ
      KHKT CHUYÊN NGÀNH XD
          Kiến trúc
          Quy hoạch
          Khảo sát
          Thiết kế
          Kết cấu
          Thi công
          Vật liệu xây dựng
          Máy và thiết bị xây dựng
          Giao thông
          Thuỷ lợi
          Điện - Thiết bị điện
          Quản lý kinh tế - Tài chính
          Cấp thoát nước - Môi trường
      GIÁO TRÌNH
      LOẠI KHÁC
      SÁCH SẮP XUẤT BẢN

Untitled Document
      LỊCH TỜ, LỊCH QUYỂN, LỊCH BÀN
      CATALOGUE
      TỜ RƠI - TỜ GẤP
      BẰNG KHEN - GIẤY KHEN
      GIẤY CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ
      CÁC LOẠI BIỂU MẪU
      TẠP CHÍ - KỶ YẾU
      THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TẠO MẪU

Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ kinh doanh
 
Hỗ Trợ xuất bản
Hỗ Trợ xuất bản
 
Hỗ trợ đặt mua
Hỗ trợ đặt mua
 


    

Cập nhật ngày: 1-08- 2014 
Tìm kiếm theo:
Tên sách: # A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tác giả: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    > VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TÊN SÁCH:KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG SAU TRONG NHÀ NHIỀU TẦNG
TÁC GIẢ:PGS.TS. Lê Thanh Huấn - Nguyễn Hữu Việt - Nguyễn Tất Tâm
KHỔ SÁCH:19 x 26,5 cm
SỐ TRANG:166
NĂM XUẤT BẢN:2010
GIÁ:45,000 VNĐ
MỤC LỤC

Lời nói đầu    
Thuật ngữ và ký hiệu    
Chương 1. Tình hình ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước trong công trình xây dựng
1.1. Sơ lược lịch sử phát triển kết cấu bê tông ứng lực trước 
1.2. Ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước ở Việt Nam 
1.3. Các công nghệ gây ứng lực trước   
1.4. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật  
Chương 2. Hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước trong nhà nhiều tầng
2.1. Đặc điểm kết cấu dầm sàn nhà nhiều tầng   
2.2. Hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước   
2.2.1. Phân loại hệ dầm sàn   
2.2.2. Lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diện các loại dầm, sàn bê tông ứng lực trước đổ tại chỗ  
2.2.3. Hệ sàn không dầm có mũ cột (sàn nấm)   
2.2.4. Sàn phẳng không dầm   
2.3. Vật liệu và phụ kiện dùng trong sàn bê tông đổ tại chỗ ứng lực trước căng sau   
2.3.1. Bê tông   
2.3.2. Cốt thép   
2.3.3. Neo   
2.4. Yêu cầu cấu tạo dầm sàn bê tông ứng lực trước   
2.4.1. Bố trí cốt thép căng trong sàn   
2.4.2. Bố trí cốt căng trong dầm   
2.4.3. Cốt thép thường trong sàn bê tông ứng lực trước   
2.4.4. Bố trí neo và bộ nối   
2.5. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép   
Chương 3. Tính toán kết cấu dầm, sàn bê tông ứng lực trước
3.1. Các phương pháp thực hành xác định nội lực và chuyển vị  trong kết cấu sàn phẳng   
3.1.1. Phương pháp thiết kế trực tiếp   
3.1.2. Phương pháp khung tương đương   
3.1.3. Phương pháp cân bằng tải trọng   
3.2. Xác định giá trị giới hạn ứng suất trước và tổn hao ứng suất trong cốt thép căng   
3.2.1. Giá trị giới hạn của ứng suất trước   
3.2.3. Các tổn hao ứng suất trong cốt thép căng   
3.3. Ứng lực trước trong tiết diện  
3.4. Tiết diện quy đổi, Ared   
3.5. Ứng suất trước trong bê tông   
3.6. Tính toán cấu kiện bê tông ứng lực trước theo trạng thái giới hạn thứ nhất   
3.6.1. Tính toán tiết diện thẳng góc với trục dọc cấu kiện chịu uốn   
3.6.2. Tính toán cấu kiện chịu uốn theo tiết diện nghiêng   
3.6.3. Tính toán tiết diện nghiêng chịu mômen uốn   
3.7. Tính toán cấu kiện bê tông ứng lực trước theo trạng thái giới hạn thứ hai   
3.7.1. Yêu cầu chung   
3.7.2. Tính toán theo sự hình thành vết nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện   
3.7.3. Tính toán theo sự hình thành vết nứt nghiêng với trục dọc cấu kiện   
3.7.4. Tính toán theo sự khép lại vết nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện   
3.7.5. Xác định độ vồng, độ võng dầm, sàn bê tông ứng lực trước   
Chương 4. Các ví dụ tính toán
4.1. Ví dụ 1. Tính toán thiết kế sàn phẳng không dầm, tầng điển hình chung cư 17 tầng   
4.1.1. Số liệu ban đầu   
4.1.2. Kiểm tra điều kiện chọc thủng   
4.1.3. Xác định nội lực. Sơ đồ các dải tính   
4.1.4. Phương pháp tính   
4.2. Ví dụ 2. Tính toán dầm bản rộng trong sàn   
4.2.1. Các số liệu ban đầu   
4.2.2. Xác định tải trọng, nội lực   
4.2.3. Xác định sơ bộ số lượng cốt thép căng và cốt thép thường   
4.2.4. Xác định các tổn hao ứng suất   
4.2.5. Kiểm tra chiều cao vùng nén   
4.2.6. Kiểm tra tiết diện theo khả năng chống nứt 
4.3. Ví dụ 3. Tính toán dầm khung vượt nhịp (dầm chuyển)  trong nhà nhiều tầng   
4.3.1. Các số liệu ban đầu   
4.3.2. Sơ bộ chọn cốt thép căng   
4.3.3. Xác định tổn hao ứng suất từ sau khi căng đến giai đoạn  sử dụng   
4.3.4. Kiểm tra cường độ theo tiết diện thẳng góc trong giai đoạn sử dụng   
4.3.5. Kiểm tra cường độ theo tiết diện nghiêng   
4.3.6. Tính cốt treo   
Chương 5. Yêu cầu kỹ thuật thi công kết cấu bê tông ƯLT căng sau   
5.1. Yêu cầu chung  
5.2. Công tác cốt thép   
5.3. Công tác bê tông   
5.4. Thi công cáp có bám dính   
5.4.1. Đặt cáp   
5.4.2. Bơm vữa vào ống luồn cáp   
5.5. Thi công cáp không bám dính (cáp có vỏ bọc)   
5.5.1. Yêu cầu chung   
5.5.2. Công tác giám sát, kiểm tra   
5.6. Công tác căng thép ứng lực trước   
5.6.1. Yêu cầu về thiết bị   
5.6.2. Căng cốt thép ứng lực trước   
5.7. Công tác bịt đầu neo   
5.8. Công tác an toàn và nghiệm thu   
5.9. Ảnh hưởng quá trình gây ƯLT dầm sàn đến hệ cột, tường   
Phụ lục
Phụ lục 1. Các giá trị    
Phụ lục 2. Hệ số s để tính độ võng của dầm đơn giản   
Phụ lục 3. Các loại neo, bộ nối, con kê thường dùng  trong sàn bê tông ứng lực trước   
Phụ lục 4. Sơ đồ quỹ đạo cáp trong sàn và dầm   
Phụ lục 5. Cường độ tính toán của bêtông RB, RBT khi tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất, MPa theo tiêu chuẩn TCXDVN356-2005   
Phụ lục 6. Cường độ tiêu chuẩn của bêtông nặng RBN, RBTN và cường độ tính toán của bê tông khi tính theo trạng thái giới hạn  thứ hai RB,SER, RBT,SER(MPa) theo TCXDVN356-2005   
Phụ lục 7. Cường độ tính toán của cốt thép sợi khi tính theo trạng thái giới hạn thứ nhất, MPa   
Phụ lục 8. Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn Rsn và cường độ chịu kéo tính toán của thép sợi khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ hai   
Phụ lục 9. Cường độ tính toán của cốt thép thanh khi tính theo trạng thái giới hạn thứ nhất (MPa)   
Phụ lục 10. Môđun đàn hồi của một số loại cốt thép   
Phụ lục 11. Các loại cáp 7 sợi dùng cho bêtông ứng lực trước theo tiêu chuẩn một số nước   
Phụ lục 12. Các loại cáp 7 sợi của hãng Liễu Châu (Trung Quốc)   
[ Lên đầu trang ]  [ Quay lại ]
  NXB Xay Dung
   SỰ KIỆN NỔI BẬT
 • Phát triển công thức tính toán độ dày bê tông chống bom
 • Xuất khẩu xi măng gặp “sóng”
 • Thêm 2 dây chuyền xi măng sắp đưa vào hoạt động
 • Sách giáo khoa điện tử Classbook thế hệ mới chính thức ra mắt
 • Kiến trúc xanh - hướng tới sử dụng vật liệu thân thiện môi trường
 • Bất động sản, tín hiệu phục hồi trên cả nước
 • Hàng ngàn người đổ về Hội sách TP.HCM
 • Thị trường chung cư Hà Nội – những tín hiệu vui đầu năm
 • Khả năng phục hồi của đô thị và ý tưởng đô thị chống bão lũ
 • Xây khu đô thị mới đầu tiên tại huyện Thường Tín

 • Xem thêm>>  

  NXB Xay Dung
     SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 • Các giải pháp quản lý chuyên nghiệp trong xây dựng - Tập 1
 • Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở tập 2
 • Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu - tập IV
 • Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
 • Cường độ chống cắt của đất trong các bài tóa địa kỹ thuật
 • TuboPascal với chương trình tính gió động và động đất theo TCVN 9386:2012
 • Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô

 • Xem thêm>>  

     SÁCH MỚI
  Click ảnh để xem chi tiết  

  Xem thêm>>  

     SẢN PHẨM DỊCH VỤ


   
     
    NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
  Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
  Liên hệ: 024.39741418 ; Hotline: 0168.5335848 * Fax: 024.38215369
  Email : nxbxaydung37@gmail.com
      Website : http://nxbxaydung.com.vn

  Designed by
  ADC VIETNAM