Untitled Document
      VĂN BẢN PHÁP QUY
      TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN
      ĐỊNH MỨC - ĐƠN GIÁ
      KHKT CHUYÊN NGÀNH XD
      GIÁO TRÌNH
      LOẠI KHÁC
      SÁCH SẮP XUẤT BẢN

Untitled Document
      LỊCH TỜ, LỊCH QUYỂN, LỊCH BÀN
      CATALOGUE
      TỜ RƠI - TỜ GẤP
      BẰNG KHEN - GIẤY KHEN
      GIẤY CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ
      CÁC LOẠI BIỂU MẪU
      TẠP CHÍ - KỶ YẾU
      THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TẠO MẪU

Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ kinh doanh
 
Hỗ Trợ xuất bản
Hỗ Trợ xuất bản
 
Hỗ trợ đặt mua
Hỗ trợ đặt mua
 


    

Cập nhật ngày: 1-08- 2014 
Tìm kiếm theo:
Tên sách: # A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tác giả: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    > SÁCH TỔNG HỢP
TÊN SÁCH:DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM - BẢN SẮC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ BẢO TỒN
TÁC GIẢ:Nguyễn Thịnh
KHỔ SÁCH:17 x 24 cm
SỐ TRANG:290
NĂM XUẤT BẢN:2012
GIÁ:115,000 VNĐ

MỤC LỤC

     Lời nói đầu                                                                                                   

Phần mở đầu:   Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ và phương pháp
                          nghiên cứu di sản văn hóa                                                     

1. Tình hình nghiên cứu về di sản văn hóa ở nước ta                                        

2. Đối tượng nghiên cứu của di sản văn hóa                                                    

3. Nội dung nghiên cứu di sản văn hóa                                                           

     4. Phương pháp nghiên cứu di sản văn hóa                                                     

Chương 1. Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa                                               

1.1. Khái niệm văn hoá                                                                                           

    1.2. Khái niệm di sản văn hoá                                                                         

   1.3. Các hình thái tồn tại của di sản văn hóa                                                     

    1.4. Giá trị di sản văn hóa                                                                               

1.5. Một số quan điểm về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc                                    

Chương 2. Chức năng di sản văn hoá                                                                  

2.1. Khái niệm                                                                                                        

2.2. Chøc n¨ng nghiªn cøu di s¶n                                                                         

2.3. Chøc n¨ng b¶o tån di s¶n                                                                               

2.4. Chøc n¨ng truyÒn th«ng - diÔn gi¶i di s¶n                                                      

Chương 3. Phân loại di sản văn hóa                                                               

3.1. Khái niệm phân loại di sản văn hóa                                                                   

3.2. Đặc điểm di sản văn hóa phi vật thể                                                                  

3.3. Đặc điểm các loại hình di sản văn hóa vật thể                                                    

Ch­¬ng 4. Quản lý di sản văn hóa                                                                 

4.1. Kh¸i niÖm qu¶n lý di s¶n v¨n ho¸                                                          

4.2. Nội dung quản lý di sản văn hóa                                                              

4.3. Một số vấn đề về toàn cầu hóa di sản văn hóa                                                  

4.4. Vấn đề bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam trong cơ chế  thị trường và hội nhập quốc tế   

Chương 5. Tư liệu hóa di sản văn hóa

5.1. Khái niệm công tác nghiên cứu lập hồ sơ di sản văn hóa                                    

5.2. Quy trình nghiên cứu điều tra khảo sát và lập hồ sơ di sản                                 

5.3. Xây dựng và bảo quản hồ sơ di sản

[ Lên đầu trang ]  [ Quay lại ]
  NXB Xay Dung
   SỰ KIỆN NỔI BẬT
 • Phát triển công thức tính toán độ dày bê tông chống bom
 • Xuất khẩu xi măng gặp “sóng”
 • Thêm 2 dây chuyền xi măng sắp đưa vào hoạt động
 • Sách giáo khoa điện tử Classbook thế hệ mới chính thức ra mắt
 • Kiến trúc xanh - hướng tới sử dụng vật liệu thân thiện môi trường
 • Bất động sản, tín hiệu phục hồi trên cả nước
 • Hàng ngàn người đổ về Hội sách TP.HCM
 • Thị trường chung cư Hà Nội – những tín hiệu vui đầu năm
 • Khả năng phục hồi của đô thị và ý tưởng đô thị chống bão lũ
 • Xây khu đô thị mới đầu tiên tại huyện Thường Tín

 • Xem thêm>>  

  NXB Xay Dung
     SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 • Các giải pháp quản lý chuyên nghiệp trong xây dựng - Tập 1
 • Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở tập 2
 • Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu - tập IV
 • Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
 • Cường độ chống cắt của đất trong các bài tóa địa kỹ thuật
 • TuboPascal với chương trình tính gió động và động đất theo TCVN 9386:2012
 • Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô

 • Xem thêm>>  

     SÁCH MỚI
  Click ảnh để xem chi tiết  

  Xem thêm>>  

     SẢN PHẨM DỊCH VỤ


   
     
    NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
  Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
  Liên hệ: 024.39741418 ; Hotline: 0168.5335848 * Fax: 024.38215369
  Email : nxbxaydung37@gmail.com
      Website : http://nxbxaydung.com.vn

  Designed by
  ADC VIETNAM