Untitled Document
      VĂN BẢN PHÁP QUY
      TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN
      ĐỊNH MỨC - ĐƠN GIÁ
      KHKT CHUYÊN NGÀNH XD
      GIÁO TRÌNH
      LOẠI KHÁC
      SÁCH SẮP XUẤT BẢN

Untitled Document
      LỊCH TỜ, LỊCH QUYỂN, LỊCH BÀN
      CATALOGUE
      TỜ RƠI - TỜ GẤP
      BẰNG KHEN - GIẤY KHEN
      GIẤY CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ
      CÁC LOẠI BIỂU MẪU
      TẠP CHÍ - KỶ YẾU
      THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TẠO MẪU

Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ kinh doanh
 
Hỗ Trợ xuất bản
Hỗ Trợ xuất bản
 
Hỗ trợ đặt mua
Hỗ trợ đặt mua
 


    

Cập nhật ngày: 1-08- 2014 
Tìm kiếm theo:
Tên sách: # A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tác giả: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    > SÁCH TỔNG HỢP
TÊN SÁCH:GIÁO TRÌNH XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
TÁC GIẢ:Huỳnh Nguyễn Bảo Phương - ĐH Quy Nhơn
KHỔ SÁCH:19 x 26,5 cm
SỐ TRANG:224
NĂM XUẤT BẢN:2016
GIÁ:113,000 VNĐ

 

MỤC LỤC


Lời nói đầu

Chương 1.   Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc
trong miền thời gian rời rạc n

1.1. Nhập môn                                                                                                               

       1.1.1. Định nghĩa tín hiệu

       1.1.2. Phân loại tín hiệu

       1.1.3. Hệ thống xử lý tín hiệu

1.2. Tín hiệu rời rạc

       1.2.1. Các dạng biểu diễn của dãy số

       1.2.2. Các tín hiệu rời rạc cơ bản

       1.2.3. Các phép toán cơ bản của dãy

1.3. Hệ thống rời rạc

       1.3.1. Khái niệm

       1.3.2. Phân loại hệ thống rời rạc

       1.3.3. Hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian

1.4. Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng 
            (LCCDE: Linear Constant-Coefficient Difference Equations)

       1.4.1. Khái niệm

       1.4.2. Nghiệm của PTSP - TT - HSH

1.5. Hệ thống rời rạc đệ quy (recursive) và không đệ quy                                         
            (nonrecursive)

       1.5.1. Hệ thống không đệ quy (Hệ có đáp ứng xung
                       có chiều dài hữu hạn FIR)

       1.5.2. Hệ thống đệ quy (Hệ có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR)

       1.5.3. Thực hiện hệ FIR và IIR

1.6. Hàm tương quan và hàm tự tương quan

       1.6.1. Hàm tương quan

       1.6.2. Hàm tự tương quan

Bài tập chương 1

Chương 2. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z

2.1. Biến đổi Z

       2.1.1. Biến đổi Z thuận

       2.1.2. Miền hội tụ của biến đổi Z

       2.1.3. Các tính chất của biến đổi Z

       2.1.4. Biến đổi Z hữu tỷ

2.2. Biến đổi Z ngược

       2.2.1. Định lí Cauchy

       2.2.2.  Biến đổi Z ngược

       2.2.3. Các phương pháp tìm biến đổi Z ngược

2.3. Phân tích hệ thống rời rạc trên miền Z

       2.3.1. Hàm truyền đạt của hệ thống TT-BB

       2.3.2. Hàm truyền đạt của hệ được mô tả bởi PT - SP - TT - HSH

       2.3.3. Giải phương trình sai phân TT - HSH sử dụng biến đổi Z

       2.3.4. Phân tích hệ thống TT - BB trên miền Z

Bài tập chương 2

Chương 3.   Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc
trong miền tần số liên tục ω           

3.1. Biến đổi fourier

       3.1.1. Biến đổi Fourier thuận

       3.1.2. Biến đổi Fourier ngược

       3.1.3. Các tính chất của biến đổi Fourier

3.2. Phổ của tín hiệu số

       3.2.1.  Các đặc trưng phổ của tín hiệu số

       3.2.2. Phổ của tín hiệu liên tục x(t) và tín hiệu lấy mẫu x(n.T)

3.3. Đặc tính tần số và hàm truyền đạt phức của hệ xử lý số tuyến tính
            bất biến nhân quả

       3.3.1. Đặc tính tần số và hàm truyền đạt phức H(ejw)

       3.3.2. Phân tích hệ xử lý số theo hàm truyền đạt phức H(ejw)

3.4. Các bộ lọc số lý tưởng

       3.4.1. Bộ lọc thông thấp lý tưởng

       3.4.2. Bộ lọc thông cao lý tưởng

       3.4.3. Bộ lọc dải thông lý tưởng

       3.4.4. Bộ lọc dải chặn lý tưởng

       3.3.5. Bộ lọc số thực tế

Bài tập chương 3

Chương 4.   Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc
trong miền tần số rời rạc (miền K)

4.1. Biến đổi fourier rời rạc của dãy tuần hoàn

4.2. Biến đổi Fourier rời rạc của dãy không tuần hoàn

        có độ dài hữu hạn (DFT)

       4.2.1. Biến đổi Fourier rời rạc (DFT)

       4.2.2. Quan hệ giữa DFT với FT và ZT

4.3. Phép dịch vòng, tích chập vòng và các tính chất của DFT

       4.3.1. Phép dịch vòng và tích chập vòng của DFT

       4.3.2. Các tính chất của DFT

4.4. Tính trực tiếp DFT và IDFT

       4.4.1. Số lượng phép toán khi tính trực tiếp DFT và IDFT

       4.4.2. Tính DFT và IDFT của dãy x(n)N thực, đối xứng, N lẻ

       4.4.3. Tính DFT và IDFT của dãy x(n)N thực, đối xứng, N chẵn

       4.4.4. Tính DFT và IDFT của dãy x(n)N thực, phản đối xứng, N lẻ

       4.4.5. Tính DFT và IDFT của dãy x(n)N thực, phản đối xứng, N chẵn

Bài tập chương 4

Chương 5. Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn

5.1. Phân tích bộ lọc số FIR pha tuyến tính

       5.1.1. Đặc tính xung h(n) của các bộ lọc số FIR pha tuyến tính

       5.1.2. Đặc tính tần số của bộ lọc số FIR pha tuyến tính

5.2. Các phương pháp tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính

       5.2.1. Phương pháp cửa sổ

       5.2.2. Phương pháp lấy mẫu tần số

Bài tập chương 5

Chương 6. Thiết kế bộ lọc số có đáp ứng xung  chiều dài vô hạn IIR          

Giới thiệu

6.1. Cơ sở tổng hợp bộ lọc số IIR

6.2. Phương pháp bất biến xung

6.3. Phương pháp biến đổi song tuyến

6.4. Phương pháp tương đương vi phân

6.5. Bộ lọc tương tự Butterworth

6.6. Bộ lọc tương tự Chebyshep

6.7. Bộ lọc tương tự Elip (Cauer)

Bài tập chương 6

Tài liệu tham khảo

[ Lên đầu trang ]  [ Quay lại ]
  NXB Xay Dung
   SỰ KIỆN NỔI BẬT
 • Phát triển công thức tính toán độ dày bê tông chống bom
 • Xuất khẩu xi măng gặp “sóng”
 • Thêm 2 dây chuyền xi măng sắp đưa vào hoạt động
 • Sách giáo khoa điện tử Classbook thế hệ mới chính thức ra mắt
 • Kiến trúc xanh - hướng tới sử dụng vật liệu thân thiện môi trường
 • Bất động sản, tín hiệu phục hồi trên cả nước
 • Hàng ngàn người đổ về Hội sách TP.HCM
 • Thị trường chung cư Hà Nội – những tín hiệu vui đầu năm
 • Khả năng phục hồi của đô thị và ý tưởng đô thị chống bão lũ
 • Xây khu đô thị mới đầu tiên tại huyện Thường Tín

 • Xem thêm>>  

  NXB Xay Dung
     SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 • Các giải pháp quản lý chuyên nghiệp trong xây dựng - Tập 1
 • Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở tập 2
 • Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu - tập IV
 • Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
 • Cường độ chống cắt của đất trong các bài tóa địa kỹ thuật
 • TuboPascal với chương trình tính gió động và động đất theo TCVN 9386:2012
 • Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô

 • Xem thêm>>  

     SÁCH MỚI
  Click ảnh để xem chi tiết  

  Xem thêm>>  

     SẢN PHẨM DỊCH VỤ


   
     
    NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
  Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
  Liên hệ: 024.39741418 ; Hotline: 0168.5335848 * Fax: 024.38215369
  Email : nxbxaydung37@gmail.com
      Website : http://nxbxaydung.com.vn

  Designed by
  ADC VIETNAM