Untitled Document
      VĂN BẢN PHÁP QUY
      TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN
      ĐỊNH MỨC - ĐƠN GIÁ
      KHKT CHUYÊN NGÀNH XD
      GIÁO TRÌNH
      LOẠI KHÁC
      SÁCH SẮP XUẤT BẢN

Untitled Document
      LỊCH TỜ, LỊCH QUYỂN, LỊCH BÀN
      CATALOGUE
      TỜ RƠI - TỜ GẤP
      BẰNG KHEN - GIẤY KHEN
      GIẤY CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ
      CÁC LOẠI BIỂU MẪU
      TẠP CHÍ - KỶ YẾU
      THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TẠO MẪU

Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ kinh doanh
 
Hỗ Trợ xuất bản
Hỗ Trợ xuất bản
 
Hỗ trợ đặt mua
Hỗ trợ đặt mua
 


    

Cập nhật ngày: 1-08- 2014 
Tìm kiếm theo:
Tên sách: # A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tác giả: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    > SÁCH TỔNG HỢP
TÊN SÁCH:GIA CỐ ĐẤT ĐÁ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT
TÁC GIẢ:Đặng Trung Thành - ĐH Mỏ Điạ chất
KHỔ SÁCH:17 x 24 cm
SỐ TRANG:196
NĂM XUẤT BẢN:2018
GIÁ:106,000 VNĐ

MỤC LỤC
Lời nói đầu
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1. Các điều kiện đặc biệt
2. Phân loại các điều kiện đặc biệt
3. Các phương pháp gia cố đất đá và thi công
CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP BƠM ÉP VỮA
1.1. Khái niệm
1.2. Ép vữa xi măng
1.1.2. Ép vữa xi măng trước khi thi công
1.2.2.2. Công trình nằm nghiêng và nằm ngang
1.2.2.3. Xi măng và vữa xi măng
1.2.2.4. Thiết bị bơm vữa xi măng
1.2.2.5. Phương pháp bơm ép vữa
1.2.2.6. Kiểm tra chất lượng bơm ép vữa
1.2.2.7. Thi công công trình trong đất đá xi măng hóa
1.2.3. Bơm ép vữa xi măng sau khi thi công
1.2.3.1. Phương pháp bơm ép vữa
1.2.3.2. Thành phần vữa xi măng ép vữa bổ sung
1.2.4. Ưu nhược điểm của phương pháp ép vữa xi măng
1.2.4.1. Ưu điểm
1.2.4.2. Nhược điểm
1.3. Ép vữa đất sét
1.3.1. Vữa đất sét
1.3.2. Thiết bị và bố trí lỗ khoan bơm dung dịch
1.3.3. Phương pháp bơm ép vữa
1.3.4. Ưu nhược điểm của phương pháp
1.4. Ép vữa hắc ín (nhựa đường)
1.4.1. Điều kiện áp dụng
1.4.2. Phương pháp ép vữa nhựa đường
1.4.3. Ưu nhược điểm của phương pháp bơm ép vữa
                  nhựa đường
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG BĂNG
2.1. Khái niệm
2.2. Điều kiện áp dụng
2.3. Xác định chiều dày của lớp đất đá đóng băng
           xung quanh công trình
2.4. Lỗ khoan làm lạnh
2.4.1. Công trình thẳng đứng
2.4.2. Công trình nằm nghiêng
2.4.3. Công trình nằm ngang
2.5. Thiết bị khoan lỗ khoan làm lạnh
2.6. Thiết bị làm lạnh
2.6.1. Thiết bị trạm làm lạnh
2.6.2. Thiết bị làm lạnh cho lỗ khoan
2.7. Dung dịch muối làm lạnh
2.8. Quy trình làm lạnh
2.9. Xác định lượng dung dịch, nước tiêu thụ
           và đường ống dẫn chính
2.9.1. Lượng dung dịch tiêu thụ
2.9.2. Lượng nước tiêu thụ
2.9.3. Đường kính ống dẫn chính
2.10. Kiểm tra kết quả làm lạnh
2.11. Tính chất cơ lý của đất đá đóng băng
2.12. Thi công công trình trong đất đá đóng băng
2.12.1. Đào đất đá
2.12.2. Chống công trình
2.13. Làm tan băng và tháo thiết bị làm lạnh
2.13.1. Làm tan băng
2.13.2. Tháo thiết bị làm lạnh
2.14. Tính toán các thông số cơ bản làm đóng băng nước
              với đất đá
2.14.1. Nhiệt lượng lấy đi để đóng băng 1m3 đất đá
2.14.2. Năng suất làm lạnh của thiết bị làm lạnh
2.14.3. Thời gian tạo thành cột đất đá đóng băng
2.14.4. Thời gian làm tan băng
2.15. Các trường hợp đặc biệt làm đóng băng nước với đất đá
2.15.1. Đóng băng từng vùng
2.15.2. Làm lạnh đứt đoạn (đứt quãng)
2.16. Ưu nhược điểm của phương pháp
2.16.1. Ưu điểm
2.16.2. Nhược điểm
2.17. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khi thi công công trình
              bằng phương pháp đóng băng
2.17.1. Thời gian để hoàn thành quá trình làm lạnh
2.17.2. Tốc độ thi công
2.17.3. Năng suất lao động
2.17.4. Giá thành thi công 1 mét công trình
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG CỌC
3.1. Điều kiện áp dụng
3.2. Phương pháp thi công
3.2.1. Công trình thẳng đứng
3.2.2. Miệng công trình
3.2.3. Cọc bằng gỗ
3.2.4. Cọc bằng kim loại
3.2.5. Cọc bê tông đổ tại chỗ
3.2.6. Công trình nằm nghiêng và công trình nằm ngang
3.2.7. Gia cố đất đá xung quanh công trình bằng neo
                   vượt trước
3.3. Ưu nhược điểm của phương pháp
3.3.1. Ưu điểm
3.3.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP HẠ MỰC NƯỚC NGẦM
                       (PHƯƠNG PHÁP THÁO KHÔ)
4.1. Điều kiện áp dụng
4.2. Các phương pháp hạ mực nước ngầm
4.2.1. Bơm nước từ các lỗ khoan
4.2.2. Tháo nước
4.2.3. Đẩy ép nước ra khỏi khu vực thi công
4.3. Lỗ khoan hạ mức nước ngầm
4.3.1. Công trình thẳng đứng
4.3.2. Công trình nằm ngang và nghiêng
4.4. Thiết bị hạ mức nước ngầm
4.5. Tính toán các thông số và năng suất
            lỗ khoan hạ mực nước ngầm
4.5.1. Chuyển động của nước ngầm
4.5.2. Bán kính ảnh hưởng của phễu hạ mực nước ngầm
4.5.3. Năng suất lỗ khoan hút nước
4.6. Thoát nước bằng các công trình phụ
4.7. Phương pháp đẩy nước ra khỏi gương công trình
            (phương pháp dùng buồng khí nén)
4.7.1. Điều kiện áp dụng
4.7.2. Công trình thẳng đứng
4.7.2.1. Sơ đồ buồng làm việc di động
4.7.2.2. Sơ đồ buồng làm việc cố định
4.7.3. Công trình nằm ngang và nghiêng
4.8. Ưu nhược điểm của phương pháp hạ mực nước ngầm
            (tháo khô)
4.8.1. Ưu điểm
4.8.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC
                        VÀ ĐIỆN HÓA HỌC
5.1. Phương pháp hóa học
5.1.1. Điều kiện áp dụng
5.1.2. Dung dịch hóa học
5.1.3. Thiết bị silicat hóa
5.1.4. Xác định bán kính khuyếch tán của dung dịch hóa học
                  trong đất đá (r)
5.1.5. Phương pháp bơm dung dịch công trình thẳng đứng
5.1.6. Phương pháp bơm dung dịch đối với công trình
                  nằm nghiêng và nằm ngang
5.1.7. Ưu nhược điểm của phương pháp silicat hóa
5.1.7.1. Ưu điểm
5.1.7.2. Nhược điểm
5.2. Phương pháp điện hóa học (điện phân)
5.2.1. Điều kiện áp dụng
5.2.2. Nội dung của phương pháp
5.3. Gia cố sét bằng phương pháp điện hóa học
CHƯƠNG 6. THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM TRONG
ĐẤT ĐÁ CÓ HIỆN TƯỢNG NỔ KHÍ, NỔ ĐÁ
VÀ SUNG VA ĐẬP
6.1. Khái niệm
6.1.1. Hiện tượng nổ đá, nổ khí
6.1.2. Hiện tượng sung đập (cú đấm mỏ)
6.2. Các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế
            hiện tượng nổ khí, bụi và sung đập
6.2.1. Nổ khí, nổ đá
6.2.2. Sung va đập
6.3. Các giải pháp chính khi xây dựng công trình ngầm
6.3.1. Trong đất đá có hiện tượng nổ khí, nổ đá
6.3.2. Trong đá có hiện tượng sung va đập
CHƯƠNG 7. PHƯƠNG PHÁP THẢ VỎ CHỐNG CHÌM
7.1. Điều kiện áp dụng
7.2. Cấu tạo của vỏ chống chìm
7.2.1. Thành vỏ chống chìm
7.2.2. Đế cắt (móng cắt)
7.2.3. Thanh giằng
7.3. Tính toán cơ cấu vỏ chống chìm
7.3.1. Miệng công trình
7.3.2. Chiều dày vỏ chống chìm
7.3.3. Chiều cao của vỏ chống chìm
7.3.4. Thanh giằng
7.3.5. Tính toán việc hạ vỏ chống chìm
7.3.6. Phương pháp thi công
7.3.6.1. Hạ vỏ chống chìm
7.3.6.2. Đào và vận chuyển đất đá
7.3.6.3. Kiểm tra độ lệch và xử lý sự cố trong quá trình
         vỏ chống chìm trong đất đá
CHƯƠNG 8. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
                       QUA SÔNG, BIỂN
8.1. Khái niệm
8.2. Các phương pháp thi công
8.2.1. Trường hợp hầm thi công trong các lớp đất đá
                   đáy sông, biển
8.2.2. Trường hợp đường hầm đặt trên đáy sông, biển
8.2.3. Trường hợp đường hầm đặt trên trụ, trên đập
8.3. Công tác lắp ghép các đoạn hầm
CHƯƠNG 9. THI CÔNG CÔNG TRÌNH THẲNG ĐỨNG
                       BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN
9.1. Khái niệm
9.2. Phương pháp khoan toàn tiết diện
9.3. Phương pháp khoan bẻ lõi
CHƯƠNG 10. THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM  
                         BẰNG KHIÊN ĐÀO
10.1. Khái niệm
10.2. Vỏ bảo vệ
10.2.1. Kết cấu vỏ bảo vệ
10.2.2. Phân loại vỏ bảo vệ
10.3. Máy khiên đào
10.3.1. Máy khiên đào toàn gương
10.3.2. Máy khiên đào từng phần gương
10.4. Vỏ chống hầm khi thi công bằng máy khiên đào
10.4.1. Thi công vỏ tubin và vỏ tấm ghép
10.4.2. Thi công vỏ bê tông nén
10.5. Các bước xây dựng đường hầm
10.5.1. Công tác chuẩn bị
10.5.2. Công tác phá đá, vận chuyển đá và chống hầm
10.5.3. Công tác kiểm tra
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[ Lên đầu trang ]  [ Quay lại ]
  NXB Xay Dung
   SỰ KIỆN NỔI BẬT
 • Hội thảo về sàn bê tông chất lượng cao tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
 • Quảng Ninh: Tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng
 • Sự kiện 'Sách cho em' quy tụ 600 tác phẩm thiếu nhi
 • 2 sự kiện về sách tại Không gian văn hóa Đông Tây
 • Hội sách TPHCM 2018: Đa dạng các sự kiện về sách
 • Biển người tham dự “Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 2018”
 • Phát triển công thức tính toán độ dày bê tông chống bom
 • Xuất khẩu xi măng gặp “sóng”
 • Bất động sản, tín hiệu phục hồi trên cả nước
 • Hàng ngàn người đổ về Hội sách TP.HCM

 • Xem thêm>>  

  NXB Xay Dung
     SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 • Các giải pháp quản lý chuyên nghiệp trong xây dựng - Tập 1
 • Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở tập 2
 • Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu - tập IV
 • Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
 • Cường độ chống cắt của đất trong các bài tóa địa kỹ thuật
 • TuboPascal với chương trình tính gió động và động đất theo TCVN 9386:2012
 • Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô

 • Xem thêm>>  

     SÁCH MỚI
  Click ảnh để xem chi tiết  

  Xem thêm>>  

     SẢN PHẨM DỊCH VỤ


   
     
    NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
  Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
  Liên hệ: 024.39785233 ; Hotline: 038.5335848 * Fax: 024.38215369
  Email : nxbxaydung37@gmail.com
      Website : http://nxbxaydung.com.vn

  Designed by
  ADC VIETNAM