Thủy lực sông
125,000 VNDMỤC LỤC
Lời nói đầu
Mở đầu
Chương I: Chất lỏng và các tính chất vật lý chủ yếu
1-1. Định nghĩa chất lỏng
1-2. Các tính chất vật lý chủ yếu của chất lỏng
1-3. Lực và ứng suất tác dụng lên chất lỏng
Chương II: Chất lỏng ở trạng thái cân bằng
2-1. Áp suất thủy tĩnh và các tính chất
2-2. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng
2-3. Mặt đẳng áp
2-4. Sự cân bằng của chất lỏng trong trường trọng lực
2-5. Ý nghĩa hình học và năng lượng của phương trình cơ bản thủy tĩnh học
2-6. Tĩnh tương đối của chất lỏng trong trường trọng lực
2-7. Áp lực của chất lỏng trên mặt phẳng
2-8. Áp lực của chất lên mặt cong
2-9. Vật nổi. Định luật Asimed
Chương III: Chất lỏng ở trạng thái chuyển động
3-1. Động học chất lỏng
3-2. Phương trình liên tục
3-3. Hàm số dòng. Chuyển động thế
3-4. Phương trình vi phân của chuyển động chất lỏng
3-5. Chuyển động tầng và rối
3-6. Dòng chảy êm và dòng chảy xiết
3-7. Phân loại dòng chảy trong lòng dẫn hở về mặt thủy lực
3-8. Đặc tính chung của dòng chảy trong sông
3-9. Về kết cấu dòng chảy trong sông
Chương IV: Chuyển động ổn định đều của chất lỏng trong ống, kênh và sông
4-1. Chuyển động của chất lỏng có áp và không áp
4-2. Phương trình chuyển động ổn định đều trong ống
4-3. Phương trình chuyển động ổn định đều của dòng chảy trong lòng dẫn hở
4-4. Sử dụng phương trình chuyển động ổn định đều cho dòng chảy
            trong sông
4-5. Xây dựng đường cong lưu lượng của dòng chảy trong sông
4-6. Ứng dụng phương trình chuyển động đều cho từng thủy trực riêng lẻ
            của dòng sông. tính toán phân bố vận tốc theo chiều rộng sông
Chương V: Sức cản thủy lực trong lòng dẫn có nhám lớn
5-1. Khái niệm về lòng dẫn có nhám lớn
5-2. Phân loại lòng dẫn có nhám lớn
5-3. Lòng dẫn có nhám lớn không biến dạng
5-4. Lòng dẫn có nhám lớn biến dạng
5-5. Các khu vực sức cản thủy lực trong dòng chảy có nhám lớn
5-6. Công thức vận tốc trung bình của dòng chảy trong lòng dẫn có lớp phủ
             thực vật
5-7. Mô hình 3 lớp của chất lỏng chuyển động trong lòng dẫn có lớp phủ
             thực vật
5-8. Các quan hệ cơ bản trong mô hình mô phỏng chuyển động của
            chất lỏng trong lòng dẫn có lớp phủ thực vật
5-9. Ứng dụng mô hình 3 lớp vào nghiên cứu đặc trưng chuyển động
            của chất lỏng trong lòng dẫn có lớp phủ thực vật
5-10. Phân bố vận tốc theo thủy trực trong lòng dẫn có lớp phủ thực vật
5-11. Mối liên hệ giữa phân bố vận tốc và sức cản thủy lực trong lòng
               dẫn có lớp phủ thực vật
5-12. Công thức tính sông có bãi, có lớp phủ thực vật
Chương VI: Lý thuyết rối của dòng chảy trong sông
6.1. Dòng chảy rối. Vận tốc trung bình thời gian của chất lỏng.
            Mạch động và mạch động thành phần
6-2. Ứng suất tiếp trong dòng chảy rối
6-3. Mô hình hai lớp của dòng chảy rối
6-4. Phương trình Rây nôn
Chương VII: Chuyển động ổn định không đều thay đổi đều của chất lỏng
                        trong dòng hở lăng trụ và phi lăng trụ
7-1. Phương trình chuyển động ổn định không đều trong lòng dẫn hở
7-2. Tỷ năng mặt cắt. Chiều sâu phân giới
7-3. Khảo sát phương trình vi phân
7-4. Tích phân phương trình vi phân của chuyển động ổn định không đều
7-5. Hai bài toán cơ bản của chuyển động ổn định không đều
7-6. Các phương pháp tích phân gần đúng
7-7. Nước nhảy
7-8. Đập tràn
7-9. Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình
7-10. Công trình nối tiếp
Chương VIII: Đường mặt nước trong chuyển động của sông thiên nhiên
8-1. Phương pháp tổng quát tính đường mặt nước
8-2. Các phương pháp chuyên dùng tính toán đường mặt nước
Chương IX: Chuyển động không ổn định của chất lỏng trong lòng dẫn hở
9-1. Các khái niệm và định nghĩa cơ bản
9-2. Phương trình vi phân một chiều của chuyển động không ổn định trong
            lòng dẫn hở
9-3. Các thông tin cơ bản về phương pháp số giải hệ phương trình
             Saint-Vơnăng cho bài toán một chiều 
9-4. Tổng quan về các phần mềm giải bài toán thuỷ lực một chiều
             mở rộng (1d*) 
Chương X: Chuyển động bùn cát trong lòng dẫn hở
10-1. Nguồn gốc bùn cát trong sông
10-2. Độ thô thủy lực
10-3. Chuyển động của bùn cát
10-4. Lưu lượng vận chuyển bùn cát 
10-5. Tổng lượng vận chuyển bùn cát 
10-6. Mô hình vận chuyển bùn cát 
Chương XI: Truyền nhiệt và truyền chất của dòng chảy trong sông
11-1. Khái niệm chung về truyền nhiệt, truyền chất trong sông
11-2. Phương trình khuyếch tán rối ổn định dưới dạng sai phân hữu hạn
11-3. Các điều kiện ban đầu và điều kiện biên trong tính toán khuyếch tán
11-4. Dòng cuộn ngang trong tính toán khuyếch tán
11-5. Tuyến hòa trộn hoàn hảo
11-6. Khuyếch tán không ổn định
11-7. Tính toán truyền nhiệt rối
Phụ lục
Tài liệu tham khảo


Chi tiết…
Giao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong phát triển đô thị
  66,000 
Chi tiết
Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng
  93,000 
Chi tiết
Thi công hầm Metro trong đất yếu bằng máy đào Shield - TBM
  80,000 
Chi tiết
Giáo trình xử lý tín hiệu số
  113,000 
Chi tiết
Giáo trình Marketing của doanh nghiệp xây dựng
  119,000 
Chi tiết
Cơ học vật liệu và kết cấu composite
  148,000 
Chi tiết
Giáo trình vật liệu cơ khí
  169,000 
Chi tiết
Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị
  99,000 
Chi tiết
Bài tập lý thuyết mạch điện - Quyển 1
  92,000 
Chi tiết
Tính toán thiết kế công trình biển cố định bằng thép trong điều kiện nước sâu
  89,000 
Chi tiết
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
 
 
       
 
   

NXB Xay Dung
   ĐỐI TÁC

Xem thêm>>  

   SÁCH MỚI
Click ảnh để xem chi tiết  

Xem thêm>>  
 
 
   
  NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
Liên hệ: 04.39741418 ; Hotline: 0168.5335848 * Fax: 04.38215369
Email : nxbxaydung37@gmail.com
    Website : http://nxbxaydung.com.vn

Designed by
ADC VIETNAM