Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và các đối tượng kỹ thuật
92,000 VNDMỤC LỤC
 
Lời nói đầu
Chương 1. Xây dựng các bài toán tối ưu hóa
1.1. Giới thiệu
1.2. Lịch sử của tối ưu hóa
1.3. Điều kiện cần thiết để tối ưu hóa
1.4. Tổng quát về bài toán tối ưu hóa
1.5. Biểu diễn đồ họa của bài toán tối ưu
1.6. Các loại hàm mục tiêu
1.7. Phân loại bài toán và phương pháp tối ưu
1.7.1. Phân loại bài toán tối ưu
1.7.2. Các phương pháp giải bài toán tối ưu
1.8. Yêu cầu đối với các thuật toán tối ưu
1.9. Các ví dụ bằng hình vẽ về bài toán tối ưu
1.10. Ví dụ về bài toán tối ưu tuyến tính
Chương 2. Các phương pháp cơ bản thông thường của tối ưu hóa
2.1. Tối ưu hóa với hàm mục tiêu có một thông số điều khiển
2.1.1. Phương pháp quét
2.1.2. Phương pháp chia đôi
2.2. Phương pháp không gradient để tối ưu hóa
            khi có nhiều thông số điều khiển
2.2.1. Phương pháp quét
2.2.2. Phương pháp tìm kiếm ngẫu nhiên
2.2.3. Phương pháp đơn hình để tối ưu hóa phi tuyến
2.2.4. Phương pháp đơn hình biến dạng Nelder-Mead
2.2.5. Phương pháp phức hợp
2.3. Phương pháp gradient tìm cực trị
2.3.1. Tổng quát về phương pháp gradient
2.3.2. Xác định gradient của hàm mục tiêu
2.3.3. Các thuật toán của phương pháp gradient bậc nhất
2.4. Kết luận
Bài tập
Chương 3. Các phương pháp tìm kiếm cực trị toàn cục
3.1. Giới thiệu
3.2. Các phương pháp tìm kiếm cực trị toàn cục
3.3. Tìm kiếm ngẫu nhiên từ nhiều điểm khởi đầu cố định
3.4. Tìm kiếm ngẫu nhiên từ các điểm khởi đầu ngẫu nhiên
3.5. Tìm kiếm ngẫu nhiên với mật độ các điểm khởi đầu thay đổi
3.6. Thuật toán di truyền Price
3.7. Phương pháp quả bóng nặng
3.8. Phương pháp đường hầm
3.9. Phương pháp dịch chuyển ràng buộc
3.10. Phương pháp đa hợp
3.11. Các thuật toán di truyền
3.12. So sánh các phương pháp tìm cực trị toàn cục
Bài tập
Chương 4. Ra quyết định tối ưu đa mục tiêu
4.1. Xây dựng bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu
4.2. Đặc điểm của bài toán ra quyết định đa mục tiêu
4.3. Lời giải tối ưu Pareto
4.4. Các phương pháp giải bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu
4.4.1. Tối ưu hóa thỏa hiệp theo hàm thiệt hại
4.4.2. Tối ưu hóa đa mục tiêu theo hàm lợi ích
4.4.3. Tiếp cận khung cho tối ưu hóa đa mục tiêu
4.5. Kết luận
Bài tập
Chương 5. Xác định trọng số khi ra quyết định tối ưu đa mục tiêu
5.1. Xác định trọng số thông qua xếp hạng các thông số mục tiêu
5.1.1. Khái niệm về ma trận trọng số
5.1.2. Tính toán hệ số đồng thuận
5.1.3. Kiểm tra hệ số đồng thuận về mức ý nghĩa
5.1.4. Tính toán trọng số
5.2. Xác định trọng số theo ý kiến chuyên gia cho các ưu tiên đối sánh
            của các thông số mục tiêu
Chương 6. Các phương pháp và thuật toán tối ưu hóa
                    khi thông tin không đầy đủ
6.1. Giới thiệu
6.2. Xây dựng bài toán tối ưu hóa
6.3. Các chiến lược để tối ưu hóa khi có các bất định
6.4. Các chiến lược tối ưu hóa đối với bất định và số rời rạc các phương án
6.5. Ví dụ về chọn phương án tối ưu của vị trí xây dựng trạm xử lý rác thải
6.6. Kết luận
Chương 7. Một số bài toán tối ưu hóa trong thủy lợi và cấp thoát nước
7.1. Bài toán xác định chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm
7.1.1. Giới thiệu
7.1.2. Xây dựng hàm mục tiêu để tìm chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm
7.1.3. Thuật toán tìm chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm
7.1.4. Ví dụ xác định chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm
7.2. Xác định quy mô tối ưu của hệ thống tiêu thoát nước bằng trạm bơm
7.2.1. Lựa chọn hàm mục tiêu để xác định quy mô hệ thống tiêu
7.2.2. Thuật toán xác định quy mô tối ưu của hệ thống tiêu bằng trạm bơm
7.3. Xác định quy mô tối ưu của trạm bơm và hồ điều hòa
            trong hệ thống tiêu thoát nước đô thị
7.3.1. Xây dựng bài toán
7.3.2. Ví dụ về tối ưu hóa quy mô hệ thống tiêu thoát nước
Tài liệu tham khảo


Chi tiết…
Giải tích thực một biến (Giáo trình đại học)
  100,000 
Chi tiết
Kinh tế đầu tư phát triển đô thị
  212,000 
Chi tiết
Gia cố đất đá và thi công công trình ngầm trong điều kiện đặc biệt
  106,000 
Chi tiết
Kết cấu neo chống giữ công trình ngầm và mỏ
  196,000 
Chi tiết
Tổ hợp các kỹ thuật cơ bản công nghệ xử lý nước thiên nhiên
  385,000 
Chi tiết
Điều hòa không khí ứng dụng
  184,000 
Chi tiết
Giáo trình địa chất công trình
  73,000 
Chi tiết
Giáo trình thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng
  58,000 
Chi tiết
Giáo trình vẽ ghi kiến trúc
  50,000 
Chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công tác sử dụng vật liệu xây không nung (QĐ 1264/QĐ -BXD ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng BXD)
  70,000 
Chi tiết
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   
 
 
       
 
   

NXB Xay Dung
   ĐỐI TÁC

Xem thêm>>  

   SÁCH MỚI
Click ảnh để xem chi tiết  

Xem thêm>>  
 
 
   
  NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
Liên hệ: 024.39741418 ; Hotline: 0168.5335848 * Fax: 024.38215369
Email : nxbxaydung37@gmail.com
    Website : http://nxbxaydung.com.vn

Designed by
ADC VIETNAM