Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu
4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
248 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 9.600đ/tháng Thuê
Sách giấy: 64.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu

Tác giả

TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
248 Lượt xem
Ebook: 9.600đ/tháng Thuê
Sách giấy: 64.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 104 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2019
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2848-4
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu

Môn học Thực hành thí nghiệm cầu thuộc chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Mục tiêu của môn học là hướng dẫn cho sinh viên kỹ năng sử dụng các thiết bị đo đạc để xác định một số tính chất cơ lý của vật liệu công trình cầu tại công trình; Thực hành sử dụng thiết bị đo hiện có của Phòng thí nghiệm để đo đạc: các tham số biến dạng, chuyển vị của mô hình kết cấu chịu tải trọng tĩnh và các tham số vận tốc, gia tốc, biến dạng của mô hình kết cấu chịu tải trọng động.

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu” được biên soạn trên cơ sở bám sát đề cương môn học của chương trình đào tạo. Phần thực hành thiết bị đo giới thiệu hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị đo hiện có của Khoa để Sinh viên tham khảo ứng dụng khi thực hành đo đạc và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm và hiện trường. Tài liệu cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật đang thực hiện công tác kiểm định, thử tải công trình xây dựng.

Tác giả của tài liệu là nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và thực tiễn thí nghiệm các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các công trình Thủy lợi, Thủy điện nói chung và công trình Cầu nói riêng. 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời mở đầu

5

Chương 1. Hướng dẫn một số thí nghiệm không phá hủy kiểm tra chất lượng vật liệu và cấu kiện công trình cầu

 
 

1.1. Xác định cường độ bê tông hiện trường bằng súng bật nẩy

 

            (TCVN 9334: 2012)

7

1.2. Xác định chất lượng vật liệu bêtông bằng phương pháp siêu âm

            (TCVN 9357:2012)

9

1.3. Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp

             xung siêu âm và súng bật nẩy (TCVN 9335:2012)

14

1.4. Xác định tính đồng nhất bê tông cọc nhồi bằng phương pháp

 

            xung siêu âm (TCVN 9336)

19

1.5. Kiểm tra đường hàn bằng thiết bị siêu âm

26

Chương 2. Thí nghiệm tĩnh kết cấu và công trình

 

2.1. Thiết bị thử tĩnh công trình

36

2.2. Thực hành thí nghiệm đo tĩnh trên mô hình dầm thép

46

2.3. Thí nghiệm tĩnh mô hình dàn thép

50

2.4. Thí nghiệm mô hình cột bêtông cốt thép chịu nén lệch tâm lớn

56

2.5. Thí nghiệm tĩnh dầm bêtông cốt thép chịu uốn.

60

Chương 3. Thử nghiệm động công trình

 

3.1. Thiết bị đo động công trình

64

3.2. Thí nghiệm mô hình cầu dây văng chịu tải trọng rung

94

3.3. Thí nghiệm đo dao động mô hình dầm thép công xôn

95

3.4. Thí nghiệm đo dao động chẩn đoán lực căng trong dây văng

96

Tài liệu tham khảo

103

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.