Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Kiến trúc nhà ở người dân tộc Chăm huyện Sơn Hòa và Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

4.5

717

lượt xem

4

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

89.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:21 x 24 cm
 • Năm XB:2020
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 136 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5565-7
 • ISBN: 978-604-82-3863-6
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Xuất phát từ nhu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu về kiến trúc truyền thống khu vực Nam Trung Bộ của Trường Đại học Xây dựng miền Trung, đây là một đóng góp của nhà trường, cũng là góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy và học tập ngành kiến trúc. Cuốn sách là nền móng cho các dự án nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, kiến trúc, văn hóa và xã hội học khu vực tỉnh Phú Yên và các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên.

Phần lớn các dữ liệu được thu thập từ công trình nghiên cứu khoa học cấp trường nhằm tìm hiểu những chi tiết kiến trúc trong nhà ở của đồng bào Chăm H'Roi ở các huyện miền núi (Sơn Hòa và Đồng Xuân) tỉnh Phú Yên. Người dân tộc Chăm H'roi là một bộ phận thiểu số của tộc Chăm còn lại rất ít dân số, tuy nhiên ít được quan tâm bởi những nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học.

Cuốn sách giới thiệu các kết quả nghiên cứu Kiến trúc Nhà ở người Dân tộc Chăm và các bản vẽ chi tiết Kiến trúc hiện trạng và đề xuất phương án thiết kế mới cho Nhà ở đồng bào Chăm ở 2 huyện miền núi Đồng Xuân và Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok