Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

TCVN 8649:2011 Vật liệu chịu lửa - Vữa chịu lửa silica - Refractories - Silica refractory mortar

4.5

163

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

10.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:21x31 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 10 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5683-8
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

TCVN 8649:2011 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuồn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa-học và Công nghệ công bố.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok